Personvernserklæring for kunder og brukere - 11.12.2020


1  Innledning

LT Partnertjenester AS - orgnr 926 056 573 ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du tar kontakt med oss, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.  

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss. 

Opplysninger om bruk på nettsidene:
Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

Opplysninger fra partnere:
Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, dette er kun informasjon som er relevant for samtalen vi har med deg som sluttkunde.


3  Hva bruker vi personopplysningene til


Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.  

Oppfylle avtaler: For å oppfylle avtaler med kunder og våre brukere, herunder levere de tjenester som forespørres og administrere kunde- eller brukerforholdet.

Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2 og 4 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre og våre samarbeidspartnere sine tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 3 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.
Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.
Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Opplysninger om deg via kontaktskjema: Hvis du har kontaktet oss vil vi lagre opplysningene som telefonnummer, epost og i noen tilfeller navn så lenge det er nødvendig, i opptil 36 måneder.

Opplysninger i reservasjonsregisteret: Hvis du har valgt å reservere deg hos oss, vil vi lagre ditt telefonnummer i reservasjonsregisteret. Det er kun ditt telefonnummer som vil ligge i registeret.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 12 måneder.

Opplysninger fra våre samarbeidspartnere: Vi lagrer informasjon fra samarbeidspartnere i opptil 6 måneder etter at kampanjen er avsluttet.

Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre partnere i opptil 36 måneder, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig. 
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

 Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Vennligst les vår nettsideleverandør sin cookiepolicy for mer informasjon.

Vi bruker Google Analytics for å samle inn data, informasjonskapslene brukes til å hjelpe oss med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt ved å gi informasjon om de besøkte områdene, tiden og eventuelle problemer som oppstod. Dette hjelper oss med å forbedre hjemmesiden.

Dette er data som samles inn: Annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, cookiedata, dato/klokkeslett, demografisk data, maskinvare/programtype, internettleverandør, interaksjonsdata, sidevisninger, IP-adresse, unik enhet, søkehistorikk og lokasjonsbasert data.

Lagres i opptil 12 måneder.

Vennligst les mer om Google Analytics her for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen (datert).  

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Thomas Gilbu

Telefonnummer: +47 453 98 353

E-postadresse: thomas.gilbu@ltpartnertjenester.no